US & GB

Deutsch

Tłumaczenia pisemne i ustne (§)

Katharina i Stanley Wiskoski

Tłumacze dyplomowani (Univ.) - CFA - BDÜ
polski - angielski - rosyjski - niemiecki

Tłumacze przysięgli Sąd Krajowy Frankfurt am Main

w języku polskim

на русском языке

Dziedziny:  Dokumenty - świadectwa - zaświadczenia - dyplomy
Teksty i dokumentacja techniczna (budowa maszyn, technika dźwigowa, budownictwo, dopuszczenia techniczne) (Katharina)
Prawo (ustne tłumaczenia notarialne a vista)
Bankowość, finanse, analizy ekonomiczne, sprawozdania przedsiębiorstw (Stanley)
Tłumaczenia i teksty specjalistyczne na zapytanie
Tłumaczenia ustne (tłumacznia ustne towarzyszące, tłumaczenia ustne spotkań zdanie po zdaniu, tłumaczenia ustne konferencyjne)
Korekta tłumaczeń
Tłumaczenia uwierzytelnione

E-mail: Wiskoski@LanguagesCulture.info     Telefon: +49 69 250137     Telefax: +49 69 253577

Katharina Wiskoski Stanley Wiskoski